Skifte av sekretær i Norsk Almenningsforbund

Etter eget ønske fratrer sekretær Stig Aaboen fra stillingen som sekretær i Norsk Almenningsforbund (NALF) pr. 31. desember 2015.

Styret i NALF har besluttet at sekretariatsfunksjonen skal videreføres i Skjåk Almenning.  Etter avtale mellom partene er Sæbjørn Forberg, Skjåk, engasjert som ny sekretær for allmenningsforbundet fra 1. januar 2016.

Stig Aaboen skal bistå med overlapping etter behov i en overgangsperiode på nyåret, herunder  utarbeiding av årsmelding med regnskap for 2015.

Henvendelser til sekretariatet i NALF skal fra årsskiftet rettes til:

Sæbjørn Forberg

Industrivegen 10

2690 Skjåk

Telefon           901 50 082

E-postadresse forberg@nalf.no