Fagsamling Trøndelag 21. februar

FAGSAMLING TRØNDELAG 21. FEBRUAR

Norsk almenningsforbund arrangerte fagsamling for bygdeallmenningene i Trøndelag på Scandic Hell Hotell, Værnes tirsdag 21. februar 2017.

Programmet var som følger:

Tidspunkt Tema
08:30-09:15 Kaffe og rundstykker
09:15-09:30 Velkommen og litt om hva almenningsforbundet arbeider med

v/styreleder Lars Even Nordby

09:30-10:45 Mini styrekurs: Allmenningsstyrets oppgaver, ansvar og kompetanse. Innledning v/nestleder Trygve Brandrud
10:45-11.00 Beinstrekk
11:00-12:15 Reviderte retningslinjer for bruksrettsutøvelse. Innledning til diskusjon v/styreleder og sekretær Sæbjørn Forberg
12:15-13:00 Lunsj
13:00-13:15 Presentasjon av forbundets oppgraderte hjemmeside. V/styremedlem Christian D. Meyer
13:15-14:00 Suksessfaktorer i utviklingen av hytteområder. Innledning v/Mathias Neraasen, alm.styrer Ringsaker almenning.
14:00-14:15 Kaffepause
14:15-15:00 Tomtefeste med særlig vekt på regulering av festeavgift. Innledning v/Mathias Neraasen, alm.styrer Ringsaker almenning.
15:00-15:30 Åpen post Trøndelag: Innspill til arbeidsoppgaver for Norsk almenningsforbund.
15:30 Oppsummering og avslutning v/styreleder.

Deltakeravgift er kroner 590,- per person som betales direkte til hotellet (NB!). Denne inkluderer leie av møterom, lunsjbuffet, pausemat og kaffe/te hele dagen.

Påmelding skjer til undertegnede per e-post til forberg@nalf.no innen 10. februar 2017.   Eventuelle spørsmål rettes til samme e-postadresse eller til telefon 901 50 082.

VEL MØTT!