Rundskriv M-2-2014

Reglene om administrasjon, bruksrett og valg m.m. i lov 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger og lov 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene