Spørreskjema

SPØRRESKJEMA I FORBINDELSE MED PUBLIKASJON I ANLEDNING NORSK ALMENNINGSFORBUNDS 100-ÅRS JUBILEUM

Bakgrunn
Svarene på denne spørreundersøkelsen vil danne grunnlag for hovedkapitlet i jubileumspublikasjonen forbundsstyret har satt i gang arbeid med. Svarene vil gi en oppdatert database for bygdeallmenningene, som også kan bli brukt til informasjon og profilering av bygdeallmenningene utover mot opinionen . Statistikken vi har fra forrige jubileum i 1994 ikke lenger dekkende. Det er derfor nødvendig at allmenningene fyller ut skjemaet så fullstendig som mulig.

  Del 1: Navn, kontaktinformasjon, personalia, profil og visjon

  Har allmenningen egen skogfaglig kompetanse?
  JaNei

  Har bestyrer egen skogfaglig kompetanse?
  JaNei

  Last opp logo:

  Har allmenningen administrativt samarbeid med/kjøper administrative tjenester fra andre allmenninger eller virksomheter?
  JaNei