Styret

Rolle Navn Adresse Tlf Mobil E-post
Styreleder Lars Even Norby Nannestadv. 40, 2034 Holter 63 99 53 52 901 08 199 lev-nord@online.no
Nestleder Trygve Brandrud Hovlandsv. 31, 2740 Roa 908 42 143 trygve@brandrud.no
Medlem Ola Hougsrud Hov, 2337 Tangen 62 58 22 91 415 60 912 ol-hougs@online.no 
Medlem Steinar P. Hegstad Vinanvegen 490, 7630 Åsen 951 85 484 steinarhegstad@yahoo.no
Medlem Christian D. Meyer Skjefstadgutua 42, 2850 Lena 924 41 695 cdm@skjefstad.net
Medlem Ole Petter Kleiven 900 22 318 eb2011@hotmail.com
Sekretær Sæbjørn Forberg Skjåk Almenning, Industriv. 10, 2690 Skjåk 901 50 082 forberg@nalf.no