Årsmøte 2020

Dato for utsatt årsmøte for 2019 er satt til torsdag 29. oktober fra klokka 09:00-11:00.  Pga. av Covid-19 pandemien blir årsmøtet i år avviklet på Teams.  Sakspapirer og praktisk informasjon om påmelding og pålogging mm. blir sendt ut etter hvert, men sett av tidspunktet nå.

NORSK ALMENNINGSFORBUNDS JUBILEUMSTIPEND

JUBILEUMSTIPEND TIL MASTEROPPGAVER  MED TEMA RELATERT TIL BYGDEALLMENNINGER

I anledning forbundets 100 årsjubileum, ønsker  vi å premiere masteroppgaver skrevet av studenter ved NMBU og jus-studiet ved UiO.  Oppgavene kan være innenfor en rekke fagområder, som skogfag, naturforvalting, naturbasert reiseliv og friluftsliv, økonomisk-administrative fag  og landskapsfag samt eiendomsfag.  Kravet er  at oppgavene må omhandle problemstillinger relatert til forvaltning og drift av bygdeallmenninger i tillegg til problemstillinger rundt eiendomsrettigheter, bruksrettigheter og jordskifte i bygdeallmenninger.

Det vil bli gitt inntil tre stipendier, der ett vil være på 50.000,- kroner og to på 25.000,- kroner hver.  

Les mer