Medlemmer

Medlemsoversikt Norsk almenningsforbund per 25.08.2020
Almenning Heimeside E-post allmenning Namn allmenningsstyrar E-post
 Romeriks Almenningene http://www.romeriks-almenningene.no post@rom-alm.no Espen Asakskogen espen@rom-alm.no
 – Bjerke Almenning http://www.romeriks-almenningene.no post@rom-alm.no Espen Asakskogen espen@rom-alm.no
 – Gjerdrum Almenning http://www.romeriks-almenningene.no post@rom-alm.no Rolf J. Enersen johannes@rom-alm.no
 – Holter Almenning http://www.romeriks-almenningene.no post@rom-alm.no Espen Asakskogen espen@rom-alm.no
 – Nannestad Almenning http://www.romeriks-almenningene.no post@rom-alm.no Espen Asakskogen espen@rom-alm.no 
 – Ullensaker Almenning http://www.romeriks-almenningene.no post@rom-alm.no Rolf J. Enersen johannes@rom-alm.no
 Brandbu og Tingelstad Almenning https://www.b-t-a.no post@b-t-a.no Fredrik B. Christiansen fredrik@b-t-a.no
 Brøttum Almenning https://b-a.no ajg@b-a.no Jan Tore Hemma ajg@b-a.no
Eidsvoll Almenning http://www.romeriks-almenningene.no

post@rom-alm.no

Rolf J. Enersen johannes@rom-alm.no
 Eina Almenning http://einaalmenning.no post@einaalmenning.no Ole Terje Pettersbakken post@einaalmenning.no
 Espedalen Bygdealmenning http://espedalenbygdealmenning.no oleklei@online.no Ole Petter Kleiven oleklei@online.no 
Frol Bygdealmenning https://frolbygdealmenning.no frol@allskog.no Jenny Haarberg jenny.haarberg@allskog.no
 Fron Almenning   fronalm@online.no Per Arne Sylte Perasylte@gmail.com
 Furnes Almenning http://www.furnesalmenning.no moi@furnesalmenning.no Morten Øie moi@furnesalmenning.no
Gran Almenning http://www.gran-almenning.no firmapost@gran-almenning.no Harald Kvam harald.kvam@gran-almenning.no
 Horg Østre Almenning   tor.bjerkan@gmail.com Tor Ø. Bjerkan tor.bjerkan@gmail.com
 Jevnaker Almenning http://www.jevnaker-almenning.no firmapost@jevnaker-almenning.no   firmapost@jevnaker-almenning.no
 Joramo Almenning http://www.joramoalmenning.no post@joramoalmenning.no Hauk Amundsen Øren post@joramoalmenning.no
 Kvernå bygdealmenning c/o Allskog   espen.loe@allskog.no Espen Loe espen.loe@allskog.no
 Langmorkje Almenning http://langmorkje.no post@langmorkje.no Paul Øyen post@langmorkje.no
 Leksvik Bygdealmenning   leksvikba@allskog.no Jenny Haarberg jenny.haarberg@allskog.no
 Lunner Almenning http://www.lunner-almenning.no firmapost@lunner-almenning.no Roar Enstrøm roar@la.no
 Løiten Almenning https://loitenalmenning.no firmapost@loitenalmenning.no Endre Jørgensen  endre@loitenalmenning.no
 Nes Almenning http://nes-almenning.no tore@nesalm.no Tore Lien Bjørnstad tore@nesalm.no
 Oppdal Almenning http://oppdalbygdealmenning.no post@oppdalbygdealmenning.no Tommy Sønsterud Myren tommy@oppdalbygdealmenning.no
 Ringsaker Almenning http://ringsaker-almenning.no post@ringsaker-almenning.no Mathias Neraasen mathias@ringsaker-almenning.no
Romedal Almenning http://www.rasa.no Romedal.almenning@rasa.no Gaute Nøkleholm gaute.nokleholm@rasa.no
Stange  Almenning http://www.rasa.no Stange.almenning@rasa.no Gaute Nøkleholm gaute.nokleholm@rasa.no
 Skjåk Almenning https://www.skjak-almenning.no firmapost@skjak-almenning.no Jo Trygve Lyngved jtl@skjak-almenning.no
 Skogn&Grønning almenninger https://sgalmenninger.no gunnar.pettersen@sgalmenninger.no Gunnar Pettersen gunnar.pettersen@sgalmenninger.no
 Strinde og Bøle Almenning   jan.tore.helge@ntebb.no Jan Tore Helge jan.tore.helge@ntebb.no
 Toten Almenning lodd 1 http://www.totenalmenning1.no rolf@totentre.no Rolf Børstad rolf@totentre.no
 Toten Almenning lodd 2 http://www.totenalmenning2.no rolf@totentre.no Rolf Børstad rolf@totentre.no
 Toten Almenning lodd 3 https://www.totenalm.no post@totenalm.no Mats Halvorsrud mats@totenalm.no
 Toten Almenning lodd 4 https://www.totenalm.no post@totenalm.no Mats Halvorsrud mats@totenalm.no
 Toten Almenning lodd 5 https://www.totenalm.no post@totenalm.no Mats Halvorsrud mats@totenalm.no
 Vang Almenning http://vangalmenning.no firmapost@vangalmenning.no Magne Svenkerud magne@vangalmenning.no
 Veldre Almenning http://veldre-almenning.no tore@nesalm.no Tore Lien Bjørnstad tore@nesalm.no
 Øyer Almenning   sha@glommen-mjosen.no Silje Harjo sha@glommen-mjosen.no
 Åsen Bygdealmenninger http://www.aaseninfo.no

post@asenbygdalm.no

Trond Revhaug post@asenbygdalm.no

Dovreskogen bygdealmenning

Flaksjø og Lillefjell bygdealmenning

http://flaksjø.no

dovreskogen.bygdealm@gmail.com

 

arne.stene@ofsti.no

Rune Moen

moenrune@hotmail.com