Beiteplakat

Beiteplakaten er utviklet av NALF og designet av M8 Design på Kapp i Østre Toten.

Denne kan fritt benyttes av allmenningen i deres respektive beiteområder. Del gjerne videre med beitelagene om dette er ønskelig.