Årsmøte 2020

Dato for utsatt årsmøte for 2019 er satt til torsdag 29. oktober fra klokka 09:00-11:00.  Pga. av Covid-19 pandemien blir årsmøtet i år avviklet på Teams.  Sakspapirer og praktisk informasjon om påmelding og pålogging mm. blir sendt ut etter hvert, men sett av tidspunktet nå.

Notat om bruksrett og habilitet i kommunale organer

Habilitetsvurdering  Advokat Jo Are Aamodt Brænden har på oppdrag fra Norsk almenningseorbund utarbeidet et notat om bruksberettigedes habilitet i kommunale organer.  Hovedkonklusjonen er at hjemmel til eiendom med bruksrett i bygdeallmenning i seg selv ikke fører til inhabilitet når spørsmål som har med allmenningen å gjøre er til behandling i kommunale organer.