Årsmøte 2020

Dato for utsatt årsmøte for 2019 er satt til torsdag 29. oktober fra klokka 09:00-11:00.  Pga. av Covid-19 pandemien blir årsmøtet i år avviklet på Teams.  Sakspapirer og praktisk informasjon om påmelding og pålogging mm. blir sendt ut etter hvert, men sett av tidspunktet nå.