Fagsamling på Honne 26. mars

FAGSAMLING I NORSK ALMENNINGSFORBUND, HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER TORSDAG 26. MARS 2020

TEMA: NÆRINGSPOLITIKK, NÆRINGSUTVIKLING OG AREALPLANLEGGING

PROGRAM

Tid Programpost Innleder
08:30 Kaffe og rundstykker
09:00 Velkommen! Trygve Brandrud, styreleder NALF
09:10 Det grønne skiftet – mulige strategier for grønn vekst Jon Bingen, forlegger Xenophon Forlag mm.
09:50 Bio-økonomi og nasjonal næringspolitikk Per Skorge, adm. dir. Skogeierforbundet
10:30 Kaffepause og beinstrekk
10:50 Lokal næringsutvikling: Grunneier, arealplanlegging og interessenter Ennå ikke på plass, det jobbes med innleder fra NMBU.
11:30 Lunsjpause
12:30 Lokal næringspolitikk: Sånn samarbeider vi med kommunen Olav Resaland, styremedlem NALF
13:10 Bygdeallmenningene som lokale utviklingsaktører: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Sverre Bjørnstad, direktør Innovasjon Norge Innlandet
13:50 Kaffepause og beinstrekk
14:00 Presentasjon revidert styrekurs Sæbjørn Forberg, sekretær NALF
14:20 NALF-Sekretariatet framover: Ambisjon og organisering Innledning til ordskfite ved styret
15:00 Avslutning

Seminar om ulveforvaltningen 19.9-19

Naturbruksalliansen inviterer til seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 19.09.19:
«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen»

Ulvebestanden er i vekst i Norge. Dette skaper store utfordringer for alle som ønsker å utnytte utmarka enten som næring eller til fritidsaktiviteter.
Naturbruksalliansen inviterer derfor til et seminar om mulighetene man har for å drive utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesona. Seminaret holdes på Norsk Skogmuseum på Elverum torsdag 19. september kl 18.00 – 20.30.

Les merSeminar om ulveforvaltningen 19.9-19

Notat om bruksrett og habilitet i kommunale organer

Habilitetsvurdering  Advokat Jo Are Aamodt Brænden har på oppdrag fra Norsk almenningseorbund utarbeidet et notat om bruksberettigedes habilitet i kommunale organer.  Hovedkonklusjonen er at hjemmel til eiendom med bruksrett i bygdeallmenning i seg selv ikke fører til inhabilitet når spørsmål som har med allmenningen å gjøre er til behandling i kommunale organer.