NORSK ALMENNINGSFORBUNDS JUBILEUMSTIPEND

JUBILEUMSTIPEND TIL MASTEROPPGAVER  MED TEMA RELATERT TIL BYGDEALLMENNINGER

I anledning forbundets 100 årsjubileum, ønsker  vi å premiere masteroppgaver skrevet av studenter ved NMBU og jus-studiet ved UiO.  Oppgavene kan være innenfor en rekke fagområder, som skogfag, naturforvalting, naturbasert reiseliv og friluftsliv, økonomisk-administrative fag  og landskapsfag samt eiendomsfag.  Kravet er  at oppgavene må omhandle problemstillinger relatert til forvaltning og drift av bygdeallmenninger i tillegg til problemstillinger rundt eiendomsrettigheter, bruksrettigheter og jordskifte i bygdeallmenninger.

Det vil bli gitt inntil tre stipendier, der ett vil være på 50.000,- kroner og to på 25.000,- kroner hver.  

Les merNORSK ALMENNINGSFORBUNDS JUBILEUMSTIPEND

Seminar om ulveforvaltningen 19.9-19

Naturbruksalliansen inviterer til seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 19.09.19:
«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen»

Ulvebestanden er i vekst i Norge. Dette skaper store utfordringer for alle som ønsker å utnytte utmarka enten som næring eller til fritidsaktiviteter.
Naturbruksalliansen inviterer derfor til et seminar om mulighetene man har for å drive utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesona. Seminaret holdes på Norsk Skogmuseum på Elverum torsdag 19. september kl 18.00 – 20.30.

Les merSeminar om ulveforvaltningen 19.9-19

Tid for styrekurs

Etter almenningsvalgene i vår med mange nye styremedlemmer, er det nå tid for styrekurs. Norsk Almenningsforbund vil på forespørsel være behjelplige med å organisere og arrangere styrekurs med utgangspunkt i kursopplegget som ligger under fanen kurs på hjemmesida. Forbundet vil prioritere regionalt anlagte kurs basert på dagsamlinger.

Ta kontakt med sekretæren for mer informasjon.

Presentasjon angående styrearbeid i norske bygdealmenninger, finner du i dokumentarkivet

Skifte av sekretær i Norsk Almenningsforbund

Etter eget ønske fratrer sekretær Stig Aaboen fra stillingen som sekretær i Norsk Almenningsforbund (NALF) pr. 31. desember 2015.

Styret i NALF har besluttet at sekretariatsfunksjonen skal videreføres i Skjåk Almenning.  Etter avtale mellom partene er Sæbjørn Forberg, Skjåk, engasjert som ny sekretær for allmenningsforbundet fra 1. januar 2016.

Stig Aaboen skal bistå med overlapping etter behov i en overgangsperiode på nyåret, herunder  utarbeiding av årsmelding med regnskap for 2015.

Henvendelser til sekretariatet i NALF skal fra årsskiftet rettes til:

Sæbjørn Forberg

Industrivegen 10

2690 Skjåk

Telefon           901 50 082

E-postadresse forberg@nalf.no