Vi vant i høyesterett

Anken til høyesterett i skattesaken der spørsmålet som salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser skatteplikt for allmenningen har ført fram.
Du kan lese hele dommen her