Notat om bruksrett og habilitet i kommunale organer

Habilitetsvurdering  Advokat Jo Are Aamodt Brænden har på oppdrag fra Norsk almenningseorbund utarbeidet et notat om bruksberettigedes habilitet i kommunale organer.  Hovedkonklusjonen er at hjemmel til eiendom med bruksrett i bygdeallmenning i seg selv ikke fører til inhabilitet når spørsmål som har med allmenningen å gjøre er til behandling i kommunale organer.

Tid for styrekurs

Etter almenningsvalgene i vår med mange nye styremedlemmer, er det nå tid for styrekurs. Norsk Almenningsforbund vil på forespørsel være behjelplige med å organisere og arrangere styrekurs med utgangspunkt i kursopplegget som ligger under fanen kurs på hjemmesida. Forbundet vil prioritere regionalt anlagte kurs basert på dagsamlinger.

Ta kontakt med sekretæren for mer informasjon.

Presentasjon angående styrearbeid i norske bygdealmenninger, finner du i dokumentarkivet

Skifte av sekretær i Norsk Almenningsforbund

Etter eget ønske fratrer sekretær Stig Aaboen fra stillingen som sekretær i Norsk Almenningsforbund (NALF) pr. 31. desember 2015.

Styret i NALF har besluttet at sekretariatsfunksjonen skal videreføres i Skjåk Almenning.  Etter avtale mellom partene er Sæbjørn Forberg, Skjåk, engasjert som ny sekretær for allmenningsforbundet fra 1. januar 2016.

Stig Aaboen skal bistå med overlapping etter behov i en overgangsperiode på nyåret, herunder  utarbeiding av årsmelding med regnskap for 2015.

Henvendelser til sekretariatet i NALF skal fra årsskiftet rettes til:

Sæbjørn Forberg

Industrivegen 10

2690 Skjåk

Telefon           901 50 082

E-postadresse forberg@nalf.no